Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

DANH MỤC

THIẾT BỊ SẤY

THIẾT BỊ SẤY

THIẾT BỊ SƠN

THIẾT BỊ SƠN

XỬ LÝ KHÍ THẢI

XỬ LÝ KHÍ THẢI

QUẠT CÔNG NGHIỆP

QUẠT CÔNG NGHIỆP

Máy Công Nghiệp

Máy Công Nghiệp

Thiết bị tự động hóa

Thiết bị tự động hóa

HÚT BỤI

HÚT BỤI

Dây Chuyền Công Nghiệp

Dây Chuyền Công Nghiệp

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

THIẾT BỊ MÔ PHỎNG THÍ NGHIỆM

THIẾT BỊ MÔ PHỎNG THÍ NGHIỆM

THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP

VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP

Điện hóa-Mạ

Điện hóa-Mạ

Sản phẩm mới
Máy hút bụi 5,5kw

Máy hút bụi 5,5kw

Liên hệ

Máy hút bụi 5,5kw

Máy hút bụi 5,5kw

Liên hệ

Máy hút bụi 7,5kw

Máy hút bụi 7,5kw

Liên hệ

Cút 90 độ D600 lắp ống thoát sơn

Cút 90 độ D600 lắp ống thoát sơn

Liên hệ

Ống thoát khí phòng sơn D600

Ống thoát khí phòng sơn D600

Liên hệ

Phòng sơn áp dương model M2

Phòng sơn áp dương model M2

Liên hệ

Bóng đèn led phòng sơn 300x600 24W

Bóng đèn led phòng sơn 300x600 24W

Liên hệ

Bóng đèn led phòng sơn 300x300 12W

Bóng đèn led phòng sơn 300x300 12W

Liên hệ

Sản phẩm quan tâm
LÒ SẤY GỖ-9,4m3

LÒ SẤY GỖ-9,4m3

Liên hệ

Lò sấy gỗ-4,1m3

Lò sấy gỗ-4,1m3

Liên hệ

Lò sấy gỗ-16,4m3

Lò sấy gỗ-16,4m3

Liên hệ

Lò sấy gỗ-11,5m3

Lò sấy gỗ-11,5m3

Liên hệ

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương 3,3m

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương 3,3m

Liên hệ

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương 4,4m

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương 4,4m

Liên hệ

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương 1,1m

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương 1,1m

Liên hệ

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương 2,2m

Phòng sơn sạch – cấp khí áp dương 2,2m

Liên hệ