Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Tủ hút khí độc

Tủ hút khí độc

Ống thông gió

Ống thông gió

Thiết bị tẩm áp lực

Thiết bị tẩm áp lực

Máy đóng bao

Máy đóng bao

Thiết bị nhũ tương

Thiết bị nhũ tương

Sản phẩm mới

Máy đóng thỏi thuốc 2kg

Máy đóng thỏi thuốc 2kg

Liên hệ

Cụm đóng bao hạt dính NaN03

Cụm đóng bao hạt dính NaN03

Liên hệ

Máy đóng bao 25kg

Máy đóng bao 25kg

Liên hệ

Pressure impregnator

Pressure impregnator

Liên hệ

Lò tẩm sấy hóa chất áp lực

Lò tẩm sấy hóa chất áp lực

Liên hệ

TD.SP TỦ HÚT KHÍ ĐỘC

TD.SP TỦ HÚT KHÍ ĐỘC

Liên hệ

TD.SP quạt hút hóa chất

TD.SP quạt hút hóa chất

Liên hệ

TD.SP Tủ hút khí độc

TD.SP Tủ hút khí độc

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ & khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ & khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox TCVN

Liên hệ

Cút 90 độ 600x600 x0.58

Cút 90 độ 600x600 x0.58

Liên hệ

Cút 90 độ 900x950

Cút 90 độ 900x950

Liên hệ

ống gió mạ kẽm 900x950x0,75

ống gió mạ kẽm 900x950x0,75

thay cánh quạt tủ hút khí độc

thay cánh quạt tủ hút khí độc

Liên hệ

Phụ kiện lò sấy 22m3

Phụ kiện lò sấy 22m3

Liên hệ

ống gió mạ kẽm 800x800x0,75

ống gió mạ kẽm 800x800x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm 800x1300x0,75

ống gió mạ kẽm 800x1300x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D350x0,75

ống gió mạ kẽm D350x0,75

ống gió mạ kẽm D650x0,75

ống gió mạ kẽm D650x0,75

ống gió mạ kẽm300x300x0,58 Bọc bảo ôn

ống gió mạ kẽm300x300x0,58 Bọc bảo ôn

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x300x0,58

ống gió mạ kẽm300x300x0,58

Liên hệ

chụp thời tiết 90 640x640x0,58

chụp thời tiết 90 640x640x0,58

Liên hệ

chụp thời tiết 90 600x600x0,58

chụp thời tiết 90 600x600x0,58

Liên hệ

Hotte hóa 
-Vật liệu tủ inox TCVN

Hotte hóa -Vật liệu tủ inox TCVN

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x500x0,58

ống gió mạ kẽm500x500x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x500x0,58

ống gió mạ kẽm500x500x0,58

Liên hệ

ống tiêu âm kích thước 500*500

ống tiêu âm kích thước 500*500

Liên hệ

 côn chuyển D600 -> vuông 500*500

côn chuyển D600 -> vuông 500*500

Liên hệ

 côn chuyển D600 -> vuông 150*1000

côn chuyển D600 -> vuông 150*1000

Liên hệ

 côn chuyển D600 -> vuông 150*1000

côn chuyển D600 -> vuông 150*1000

Liên hệ

Côn thu D400/D Quat; L200

Côn thu D400/D Quat; L200

Liên hệ

Côn thu D400/D300; L200

Côn thu D400/D300; L200

Liên hệ

Côn thu D200/100; L200

Côn thu D200/100; L200

Liên hệ

Côn thu D300/D200; L200

Côn thu D300/D200; L200

Liên hệ

Ống và phụ kiện kết nối vào thiết bị

Ống và phụ kiện kết nối vào thiết bị

Liên hệ

Ống và phụ kiện kết nối vào thiết bị

Ống và phụ kiện kết nối vào thiết bị

Liên hệ

Đầu bịt 1000x150

Đầu bịt 1000x150

Liên hệ

Cửa chớp + LCCT 1000x150

Cửa chớp + LCCT 1000x150

Liên hệ

Chân rẽ 400x150 - D200

Chân rẽ 400x150 - D200

Liên hệ

Côn thu 150x1000->150x800

Côn thu 150x1000->150x800

Liên hệ

 côn chuyển D600 -> vuông 150*1000

côn chuyển D600 -> vuông 150*1000

Liên hệ

ống gió mạ kẽm150x800x0,58

ống gió mạ kẽm150x800x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm150x1000x0,58

ống gió mạ kẽm150x1000x0,58

Liên hệ

cút 90 độ 500*500*0,58mm

cút 90 độ 500*500*0,58mm

Liên hệ

Bơm nước 2kW

Bơm nước 2kW

Liên hệ

chếch 45 mạ kẽm 500x500 dày 0,58

chếch 45 mạ kẽm 500x500 dày 0,58

Liên hệ

 côn chuyển D500 -> vuông 300*300

côn chuyển D500 -> vuông 300*300

Liên hệ

Côn chuyển 800x400 ->D700

Côn chuyển 800x400 ->D700

Liên hệ

Bơm nước 1.5kW

Bơm nước 1.5kW

Liên hệ

Côn thu 500x500 - D400

Côn thu 500x500 - D400

Liên hệ

Côn thu D600->500x500

Côn thu D600->500x500

Liên hệ

Côn chuyển D800 - 760x760

Côn chuyển D800 - 760x760

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D800x1mm

ống gió mạ kẽm D800x1mm

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ bằng inox 201, khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox 304 TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ bằng inox 201, khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox 304 TCVN

Liên hệ

Tấm hấp phụ mùi

Tấm hấp phụ mùi

Liên hệ

Cút nhựa D160

Cút nhựa D160

Liên hệ

Ống Nhựa D160

Ống Nhựa D160

Liên hệ

 Nhân công lắp đặt

Nhân công lắp đặt

Liên hệ

 khớp mềm

khớp mềm

Liên hệ

 côn thu D500 -> vuông 300*300

côn thu D500 -> vuông 300*300

Liên hệ

 cửa gió 450*300

cửa gió 450*300

Liên hệ

 Cửa gió KT 300*200

Cửa gió KT 300*200

Liên hệ

Cửa chớp + LCCT 800x400

Cửa chớp + LCCT 800x400

Liên hệ

Phụ kiện

Phụ kiện

Liên hệ

Gioăng cao su

Gioăng cao su

Liên hệ

Đầu bịt 800x400

Đầu bịt 800x400

Liên hệ

Giá đỡ ống V4-L1000

Giá đỡ ống V4-L1000

Liên hệ

Côn chuyển 800x400 ->D700

Côn chuyển 800x400 ->D700

Liên hệ

Cửa gió khuyêch tán 600x600 + Hộp cửa gió

Cửa gió khuyêch tán 600x600 + Hộp cửa gió

Liên hệ

Van điều chỉnh tay gạt D200

Van điều chỉnh tay gạt D200

Liên hệ

Chân rẽ 600x200 - D200

Chân rẽ 600x200 - D200

Liên hệ

Ống gió 800x400

Ống gió 800x400

Liên hệ

cút D300x2mm

cút D300x2mm

cút 90 mạ kẽm D300x0,58

cút 90 mạ kẽm D300x0,58

ống D300x2mm

ống D300x2mm

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D300x0,75

ống gió mạ kẽm D300x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x800x0,8

ống gió mạ kẽm400x800x0,8

Liên hệ

ống gió mạ kẽm600x600x0,58

ống gió mạ kẽm600x600x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x600x0,58

ống gió mạ kẽm500x600x0,58

Liên hệ

Cút 90 600x600x0,58

Cút 90 600x600x0,58

Liên hệ

Cút 90 500x500x0,58

Cút 90 500x500x0,58

Liên hệ

Côn thu D600->600x600

Côn thu D600->600x600

Liên hệ

Côn thu D600->500x500

Côn thu D600->500x500

Liên hệ

Van xả ẩm 500x500

Van xả ẩm 500x500

Liên hệ

CỬa gió KT 600x600

CỬa gió KT 600x600

Liên hệ

Chạc T 500x500x0,58; bọc bảo ôn

Chạc T 500x500x0,58; bọc bảo ôn

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x500x0,58; Bọc bảo ôn

cút 90 độ mạ kẽm500x500x0,58; Bọc bảo ôn

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x500x0,58; Bọc bảo ôn

ống gió mạ kẽm500x500x0,58; Bọc bảo ôn

Liên hệ

Côn thu D600->500x500x500L

Côn thu D600->500x500x500L

Liên hệ

Côn thu D600->500x500

Côn thu D600->500x500

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x150x0,58

ống gió mạ kẽm300x150x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm200x250x0,58

ống gió mạ kẽm200x250x0,58

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ bằng inox 304, TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ bằng inox 304, TCVN

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ bằng inox 304, TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ bằng inox 304, TCVN

Liên hệ

côn thu D150/d100/d100 L250

côn thu D150/d100/d100 L250

Liên hệ

thu D130/D100/D100 L250

thu D130/D100/D100 L250

Liên hệ

côn thu D250*190/D100 L350

côn thu D250*190/D100 L350

Liên hệ

côn thu D300*250/D100 L350

côn thu D300*250/D100 L350

Liên hệ

côn thu D180*150/d100 L 250

côn thu D180*150/d100 L 250

Liên hệ

côn thu D200*180/d100 L250

côn thu D200*180/d100 L250

Liên hệ

côn thu D230*200/D100 L 250

côn thu D230*200/D100 L 250

Liên hệ

côn thu D250*230/D100 l 300

côn thu D250*230/D100 l 300

Liên hệ

côn thu D280*250 / D100 L 300

côn thu D280*250 / D100 L 300

Liên hệ

côn thu D 200*150 /D100/D100 L 350

côn thu D 200*150 /D100/D100 L 350

Liên hệ

côn thu D250*200/D100/D100 L 350

côn thu D250*200/D100/D100 L 350

Liên hệ

côn chuyển D280*250/D100/D100 L 350

côn chuyển D280*250/D100/D100 L 350

Liên hệ

côn thu D315*280/ D100/D100 L350

côn thu D315*280/ D100/D100 L350

Liên hệ

côn thu D350*315/D100/D100 L350

côn thu D350*315/D100/D100 L350

Liên hệ

côn thu D400*350/ D100/D100 L4000

côn thu D400*350/ D100/D100 L4000

Liên hệ

côn thu D550/D450 L 550

côn thu D550/D450 L 550

Liên hệ

chếch 30 mạ kẽm D450

chếch 30 mạ kẽm D450

Liên hệ

cút 90 mạ kẽm D 190

cút 90 mạ kẽm D 190

Liên hệ

ống gió tròn D160*0,58

ống gió tròn D160*0,58

Liên hệ

ống gió tròn D180*0,58

ống gió tròn D180*0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D190*0,58

ống gió mạ kẽm D190*0,58

Liên hệ

ống mạ kẽm D230*0,58

ống mạ kẽm D230*0,58

Liên hệ

ống mạ kẽm D280*0,58

ống mạ kẽm D280*0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D315*0,58

ống gió mạ kẽm D315*0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D550x0,58

ống gió mạ kẽm D550x0,58

cút 90 mạ kẽm D400x0,75

cút 90 mạ kẽm D400x0,75

Liên hệ

cút 90 mạ kẽm D400x0,58

cút 90 mạ kẽm D400x0,58

Côn thu 400x400->420X380; L200

Côn thu 400x400->420X380; L200

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D400x0,75

ống gió mạ kẽm D400x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D400x0,75

ống gió mạ kẽm D400x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D400x0,75

ống gió mạ kẽm D400x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D300x0,75

ống gió mạ kẽm D300x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D300x0,75

ống gió mạ kẽm D300x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D200x0,58

ống gió mạ kẽm D200x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D200x0,58

ống gió mạ kẽm D200x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D150x0,58

ống gió mạ kẽm D150x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D150x0,58

ống gió mạ kẽm D150x0,58

Liên hệ

Côn thu D400/D420; L200

Côn thu D400/D420; L200

Liên hệ

Côn thu D400/D300; L200

Côn thu D400/D300; L200

Liên hệ

Côn thu D300/D200; L200

Côn thu D300/D200; L200

Liên hệ

Chữ thập D200/D150; L400

Chữ thập D200/D150; L400

Liên hệ

Chữ thập D300/D150; L600

Chữ thập D300/D150; L600

Liên hệ

Chữ thập D400/D150; L800

Chữ thập D400/D150; L800

Liên hệ

ống gió mạ kẽm D300x0,75

ống gió mạ kẽm D300x0,75

ống gió mạ kẽm D400x0,75

ống gió mạ kẽm D400x0,75

Liên hệ

ống tráng kẽm tròn D400 0,75mm

ống tráng kẽm tròn D400 0,75mm

Liên hệ

ống tráng kẽm tròn D350 0,75mm

ống tráng kẽm tròn D350 0,75mm

Liên hệ

ống tráng kẽm tròn D300 0,75mm

ống tráng kẽm tròn D300 0,75mm

Liên hệ

ống tráng kẽm tròn D250 0,58mm

ống tráng kẽm tròn D250 0,58mm

Liên hệ

ống tráng kẽm tròn D200 0,58mm

ống tráng kẽm tròn D200 0,58mm

Liên hệ

ống tráng kẽm tròn D150 0,58mm

ống tráng kẽm tròn D150 0,58mm

Liên hệ

Côn thu 300x300->150x150; L400

Côn thu 300x300->150x150; L400

Liên hệ

Côn thu 400x400->150x150; L400

Côn thu 400x400->150x150; L400

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ bằng gỗ Phip thủy tinh chịu hóa chất TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ bằng gỗ Phip thủy tinh chịu hóa chất TCVN

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ sắt sơn epoxy chịu hóa chất TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ sắt sơn epoxy chịu hóa chất TCVN

Liên hệ

con 460x460 -> D410 dai 370

con 460x460 -> D410 dai 370

Côn thu 460x460->500x500 L200

Côn thu 460x460->500x500 L200

Côn thu 460x460->500x500 L200

Côn thu 460x460->500x500 L200

Lắp đặt ống gió trong nhà máy, độ cao <6m

Lắp đặt ống gió trong nhà máy, độ cao <6m

Tủ điều khiển cho Quạt làm mát

Tủ điều khiển cho Quạt làm mát

Liên hệ

Bơm nước 0.75kW

Bơm nước 0.75kW

Liên hệ

Ống vuông: 670x670

Ống vuông: 670x670

Liên hệ

lắp đặt Quạt công nghiệp 44500

lắp đặt Quạt công nghiệp 44500

Liên hệ

Tủ điều khiển cho Quạt công nghiệp 44500

Tủ điều khiển cho Quạt công nghiệp 44500

Liên hệ

Giá đỡ trên tường cho Quạt công nghiệp 44500

Giá đỡ trên tường cho Quạt công nghiệp 44500

Liên hệ

Quạt công nghiệp 44500

Quạt công nghiệp 44500

Liên hệ

Gioăng ống gió

Gioăng ống gió

Liên hệ

V đỡ ống

V đỡ ống

Liên hệ

cút 90 mạ kẽm D1400x0,75

cút 90 mạ kẽm D1400x0,75

2,111,150

cút 90 mạ kẽm D1350x0,75

cút 90 mạ kẽm D1350x0,75

2,035,752

cút 90 mạ kẽm D1300x0,75

cút 90 mạ kẽm D1300x0,75

1,960,354

cút 90 mạ kẽm D1250x0,75

cút 90 mạ kẽm D1250x0,75

1,884,956

cút 90 mạ kẽm D1200x0,75

cút 90 mạ kẽm D1200x0,75

1,809,557

cút 90 mạ kẽm D1150x0,75

cút 90 mạ kẽm D1150x0,75

1,734,159

cút 90 mạ kẽm D1100x0,75

cút 90 mạ kẽm D1100x0,75

1,658,761

cút 90 mạ kẽm D1050x0,75

cút 90 mạ kẽm D1050x0,75

1,583,363

cút 90 mạ kẽm D1000x0,75

cút 90 mạ kẽm D1000x0,75

1,507,965

cút 90 mạ kẽm D950x0,75

cút 90 mạ kẽm D950x0,75

1,432,566

cút 90 mạ kẽm D900x0,75

cút 90 mạ kẽm D900x0,75

1,357,168

cút 90 mạ kẽm D850x0,75

cút 90 mạ kẽm D850x0,75

1,281,770

cút 90 mạ kẽm D800x0,75

cút 90 mạ kẽm D800x0,75

1,206,372

cút 90 mạ kẽm D750x0,75

cút 90 mạ kẽm D750x0,75

1,130,973

cút 90 mạ kẽm D700x0,75

cút 90 mạ kẽm D700x0,75

1,055,575

cút 90 mạ kẽm D650x0,75

cút 90 mạ kẽm D650x0,75

cút 90 mạ kẽm D600x0,58

cút 90 mạ kẽm D600x0,58

cút 90 mạ kẽm D550x0,58

cút 90 mạ kẽm D550x0,58

cút 90 mạ kẽm D500x0,58

cút 90 mạ kẽm D500x0,58

ống gió mạ kẽm D900x0,75

ống gió mạ kẽm D900x0,75

1,272,345

ống gió mạ kẽm D850x0,75

ống gió mạ kẽm D850x0,75

1,201,659

ống gió mạ kẽm D800x0,75

ống gió mạ kẽm D800x0,75

1,130,973

ống gió mạ kẽm D750x0,75

ống gió mạ kẽm D750x0,75

1,060,288

ống gió mạ kẽm D700x0,75

ống gió mạ kẽm D700x0,75

ống gió mạ kẽm D650x0,75

ống gió mạ kẽm D650x0,75

ống gió mạ kẽm D550x0,58

ống gió mạ kẽm D550x0,58

ống gió mạ kẽm D500x0,58

ống gió mạ kẽm D500x0,58

ống gió mạ kẽm D450x0,58

ống gió mạ kẽm D450x0,58

ống gió mạ kẽm D400x0,58

ống gió mạ kẽm D400x0,58

ống gió tròn mạ kẽm D350x0,58

ống gió tròn mạ kẽm D350x0,58

ống gió mạ kẽm D320x0,58

ống gió mạ kẽm D320x0,58

ống gió mạ kẽm D300x0,58

ống gió mạ kẽm D300x0,58

ống gió mạ kẽm D250x0,58

ống gió mạ kẽm D250x0,58

ống gió mạ kẽm D200x0,58

ống gió mạ kẽm D200x0,58

ống gió mạ kẽm D150x0,58

ống gió mạ kẽm D150x0,58

ống gió mạ kẽm D120x0,58

ống gió mạ kẽm D120x0,58

ống gió mạ kẽm D100x0,58

ống gió mạ kẽm D100x0,58

ống gió mạ kẽm D80x0,58

ống gió mạ kẽm D80x0,58

bảo ôn lớp bông thủy tinh dung tấm inox bọc ngoài dày 0.5

bảo ôn lớp bông thủy tinh dung tấm inox bọc ngoài dày 0.5

Liên hệ

Bảo ôn ống gió bằng bông thủy tinh 5cm có lớp bạc

Bảo ôn ống gió bằng bông thủy tinh 5cm có lớp bạc

Liên hệ

Lắp đặt ống gió trong nhà máy, độ cao 3m đên 5m

Lắp đặt ống gió trong nhà máy, độ cao 3m đên 5m

Liên hệ

Côn thu D600->500x500

Côn thu D600->500x500

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x1300x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x1300x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x1250x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x1250x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x1200x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x1200x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x1150x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x1150x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x1100x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x1100x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x1050x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x1050x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x1000x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x1000x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x950x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x950x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x900x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x900x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x850x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x850x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x800x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x800x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x750x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x750x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x700x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x700x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x650x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x650x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x600x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x600x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x550x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x550x0,58

Liên hệ

cút 90 độ mạ kẽm500x500x0,58

cút 90 độ mạ kẽm500x500x0,58

Liên hệ

Cút 90 500x500x0,58

Cút 90 500x500x0,58

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ bằng nhựa PVC chịu hóa chất TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ bằng nhựa PVC chịu hóa chất TCVN

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ bằng nhựa PVC chịu hóa chất TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ bằng nhựa PVC chịu hóa chất TCVN

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ bằng nhựa PVC chịu hóa chất TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ bằng nhựa PVC chịu hóa chất TCVN

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ bằng nhựa PVC chịu hóa chất TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ bằng nhựa PVC chịu hóa chất TCVN

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ sắt sơn epoxy chịu hóa chất TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ sắt sơn epoxy chịu hóa chất TCVN

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ sắt sơn epoxy chịu hóa chất TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ sắt sơn epoxy chịu hóa chất TCVN

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ sắt sơn epoxy chịu hóa chất TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ sắt sơn epoxy chịu hóa chất TCVN

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ sắt sơn epoxy chịu hóa chất TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ sắt sơn epoxy chịu hóa chất TCVN

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ bằng inox 201, khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox 304 TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ bằng inox 201, khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox 304 TCVN

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ bằng inox 201, khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox 304 TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ bằng inox 201, khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox 304 TCVN

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ bằng inox 201, khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox 304 TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ bằng inox 201, khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox 304 TCVN

Liên hệ

Tủ hút khí độc 
-Vật liệu tủ bằng inox 201, khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox 304 TCVN

Tủ hút khí độc -Vật liệu tủ bằng inox 201, khoang làm việc tiếp xúc axit bằng inox 304 TCVN

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1300x0,75

ống gió mạ kẽm500x1300x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1250x0,75

ống gió mạ kẽm500x1250x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1200x0,75

ống gió mạ kẽm500x1200x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1150x0,75

ống gió mạ kẽm500x1150x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1100x0,75

ống gió mạ kẽm500x1100x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1050x0,75

ống gió mạ kẽm500x1050x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1000x0,75

ống gió mạ kẽm500x1000x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x950x0,75

ống gió mạ kẽm500x950x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x900x0,75

ống gió mạ kẽm500x900x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x850x0,75

ống gió mạ kẽm500x850x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x800x0,75

ống gió mạ kẽm500x800x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x750x0,75

ống gió mạ kẽm500x750x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x700x0,75

ống gió mạ kẽm500x700x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x650x0,75

ống gió mạ kẽm500x650x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x600x0,75

ống gió mạ kẽm500x600x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x550x0,75

ống gió mạ kẽm500x550x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x500x0,75

ống gió mạ kẽm500x500x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x900x0,75

ống gió mạ kẽm400x900x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x850x0,75

ống gió mạ kẽm400x850x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x800x0,75

ống gió mạ kẽm400x800x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x750x0,75

ống gió mạ kẽm400x750x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x700x0,75

ống gió mạ kẽm400x700x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x650x0,75

ống gió mạ kẽm400x650x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x600x0,75

ống gió mạ kẽm400x600x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x550x0,75

ống gió mạ kẽm400x550x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x500x0,75

ống gió mạ kẽm400x500x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x450x0,75

ống gió mạ kẽm400x450x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x400x0,75

ống gió mạ kẽm400x400x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x700x0,75

ống gió mạ kẽm300x700x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x650x0,75

ống gió mạ kẽm300x650x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x600x0,75

ống gió mạ kẽm300x600x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x550x0,75

ống gió mạ kẽm300x550x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x500x0,75

ống gió mạ kẽm300x500x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x450x0,75

ống gió mạ kẽm300x450x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x400x0,75

ống gió mạ kẽm300x400x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x350x0,75

ống gió mạ kẽm300x350x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x300x0,75

ống gió mạ kẽm300x300x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm250x500x0,75

ống gió mạ kẽm250x500x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm250x450x0,75

ống gió mạ kẽm250x450x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm250x400x0,75

ống gió mạ kẽm250x400x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm250x350x0,75

ống gió mạ kẽm250x350x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm250x300x0,75

ống gió mạ kẽm250x300x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm250x250x0,75

ống gió mạ kẽm250x250x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm200x300x0,75

ống gió mạ kẽm200x300x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm200x250x0,75

ống gió mạ kẽm200x250x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm200x200x0,75

ống gió mạ kẽm200x200x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm150x200x0,75

ống gió mạ kẽm150x200x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm150x150x0,75

ống gió mạ kẽm150x150x0,75

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1300x0,58

ống gió mạ kẽm500x1300x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1250x0,58

ống gió mạ kẽm500x1250x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1200x0,58

ống gió mạ kẽm500x1200x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1150x0,58

ống gió mạ kẽm500x1150x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1100x0,58

ống gió mạ kẽm500x1100x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1050x0,58

ống gió mạ kẽm500x1050x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x1000x0,58

ống gió mạ kẽm500x1000x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x950x0,58

ống gió mạ kẽm500x950x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x900x0,58

ống gió mạ kẽm500x900x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x850x0,58

ống gió mạ kẽm500x850x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x800x0,58

ống gió mạ kẽm500x800x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x750x0,58

ống gió mạ kẽm500x750x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x700x0,58

ống gió mạ kẽm500x700x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x650x0,58

ống gió mạ kẽm500x650x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x600x0,58

ống gió mạ kẽm500x600x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x550x0,58

ống gió mạ kẽm500x550x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm500x500x0,58

ống gió mạ kẽm500x500x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x900x0,58

ống gió mạ kẽm400x900x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x850x0,58

ống gió mạ kẽm400x850x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x800x0,58

ống gió mạ kẽm400x800x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x750x0,58

ống gió mạ kẽm400x750x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x700x0,58

ống gió mạ kẽm400x700x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x650x0,58

ống gió mạ kẽm400x650x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x600x0,58

ống gió mạ kẽm400x600x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x550x0,58

ống gió mạ kẽm400x550x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x500x0,58

ống gió mạ kẽm400x500x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x450x0,58

ống gió mạ kẽm400x450x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm400x400x0,58

ống gió mạ kẽm400x400x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x700x0,58

ống gió mạ kẽm300x700x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x650x0,58

ống gió mạ kẽm300x650x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x600x0,58

ống gió mạ kẽm300x600x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x550x0,58

ống gió mạ kẽm300x550x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x500x0,58

ống gió mạ kẽm300x500x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x450x0,58

ống gió mạ kẽm300x450x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x400x0,58

ống gió mạ kẽm300x400x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm 300x350x0,58

ống gió mạ kẽm 300x350x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm300x300x0,58

ống gió mạ kẽm300x300x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm250x500x0,58

ống gió mạ kẽm250x500x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm250x450x0,58

ống gió mạ kẽm250x450x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm250x400x0,58

ống gió mạ kẽm250x400x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm250x350x0,58

ống gió mạ kẽm250x350x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm250x300x0,58

ống gió mạ kẽm250x300x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm250x250x0,58

ống gió mạ kẽm250x250x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm200x300x0,58

ống gió mạ kẽm200x300x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm200x250x0,58

ống gió mạ kẽm200x250x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm200x200x0,58

ống gió mạ kẽm200x200x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm150x200x0,58

ống gió mạ kẽm150x200x0,58

Liên hệ

ống gió mạ kẽm150x150x0,58

ống gió mạ kẽm150x150x0,58

Liên hệ