Hotline:024.37500794 - 0968.010204

Giỏ hàng:

0 sản phẩm

Tủ điều khiển lò sấy

Tủ điều khiển lò sấy

Liên hệ

Dây điện nội tuyến trong lò

Dây điện nội tuyến trong lò

Liên hệ

Ống nội tuyến trong lò sấy

Ống nội tuyến trong lò sấy

Liên hệ

Dàn I đỡ xe cửa lò sấy

Dàn I đỡ xe cửa lò sấy

Liên hệ

Hệ xe mở cửa lò sấy

Hệ xe mở cửa lò sấy

Liên hệ

Hệ thống trần giả

Hệ thống trần giả

Liên hệ

cụm Van cấp ẩm

cụm Van cấp ẩm

Liên hệ

cụm Van hồi 34

cụm Van hồi 34

Liên hệ

Cụm van cấp hơi

Cụm van cấp hơi

Liên hệ

Ống phun ẩm

Ống phun ẩm

Liên hệ

Ven xả ẩm

Ven xả ẩm

Liên hệ

Cửa lò sấy 40m2 3,9mx7m

Cửa lò sấy 40m2 3,9mx7m

Liên hệ

Cung hướng gió

Cung hướng gió

Liên hệ

Cửa chính và cửa thăm gỗ

Cửa chính và cửa thăm gỗ

Liên hệ

Cửa phụ lò sấy 1200x600

Cửa phụ lò sấy 1200x600

Liên hệ

Thi công phần cơ khí lò sấy