Catalog xử lý khí thải
Thiết bị xử lý khí thải
 
 

Thiết bị hấp thụ

Nguyên lý: Dung dịch hấp thụ được phun từ trên  xuống dưới dòng khí chứa các thành phần ô nhiễm  được dẫn từ dưới     lên trên. Vận tốc dòng khí trong thiết  bị vào khoảng 0,6-1,2 m/s. Bụi bẩn, mùi, khói độc…  trong dòng khí sẽ tiếp xúc với dung dịch hấp thụ được  giữ lại rơi xuống đáy tháp.

Ứng Dụng:

    -Xử khói thải nồi hơi
    -Xử bụi, mùi phân xưởng đúc
    -Xử mùi trong các phân xưởng tái chế chất thải
    -Xử mùi dung môi hữu
-Xử lý hơi hóa chất, hơi khí độc hại

Tháp hấp phụ carbon

Nguyên lý: Khí, mùi phát sinh trong quá trình sản xuất được quạt đẩy ra đường ống thu gom chung dẫn tới thiết bị  xử lý. Khí thải sau khi được xử được đẩy ra ngoài môi trường theo đường thoát khí của quạt hút tổng.

Tháp hấp phụ xử khí bằng than hoạt tính: Nhờ khả năng rắn, xốp của than hoạt tính, các phân tử khí, mùi bị giữ  lại trong các lỗ trống của chất hấp phụ.

Ứng Dụng:

-Xử khí; mùi cho phòng thí nghiệm; phân xưởng sản xuất...
-Xử mùi trong các phân xưởng tái chế chất thải
-Xử mùi dung môi hữu dễ bay hơi, các chất không phân cực..

-Xử hơi hóa chất, hơi khí độc hại.

tháp hấp phụ carbon.

Cụm thiết bị xử lý khí thải

Bao gồm phễu hút, ống hút, quạt hút và các thiết bị xử lý

 


CATALOG