Buồng phun sơn 4,4m đông la
bs 4.4m .đông la ,.hoài đức .hn

bs 4.4m .đông la ,.hoài đức .hn

Bàn giao


Bàn giao



Video
 
 


Bàn giao buồng sơn
bs 2.2 m .nguyễn xiển .hà đông .hn