Các mô hình lắp buồng phun sơn
Mô hình lắp ống thoát khí cụ thể theo địa hình và mặt bằng nhà xưởng


Hướng dẫn chọn mô hình lắp ống thoát khí buồng phun sơn

Kích thước cơ bản lắp đặt buồng phun sơn TDIN

 

P1 Mô hình lắp ống vượt mái sau

Ống thoát buồng sơn ngoặt 90 độ thoát ra sau tường phòng sơn sau đó đi vượt lên máy. Mô hình này lắp đặt chi phí cao và phức tạp

Mô hình này cần xác định thông số:

L1=1m ..

L3=4m

Tổng độ dài ống=5-6 m

P2- mô hình lắp ống qua tường

Ống thoát buồng sơn ngoặt 90 độ thoát ra sau tường phòng sơn. Mô hình này lắp đặt thuận lợi nhất và chi phí rẻ.

Mô hình này cần xác định thông số:

L1=0,5m ..

L2=0,5m

Tổng độ dài ống=1m

P3-Mô hình lắp ống xuyên mái

Mô hình ống thoát vượt mái, ngoặt 90 độ chống mưa.

Mô hình này cần xác định thông số:

L1=2,5m ..

L2=0,5m

Tổng độ dài ống=3mP4-mô hình thoát ống ngoặt xuống đất

Mô hình này lắp thuận lợi, lý do ngoặt xuống đất là do hạn chế khí thải đi thẳng ra phía sau nhà xưởng.

Mô hình này cần xác định 3 thông số:

L1=50cm ..

L2=50cm

L3=50cm

Tổng độ dài ống=1150cm=1,5m

Khách hàng chọn 1 trong 4 mô hình lắp ống ở trên dựa vào địa hình lắp đặt thực tế nhà xưởng. Từ đó tư vấn sẽ lên phương án giá thành tương ứng.

Việc chọn mô hình nên theo thứ tự ưu tiên: P2, P3, P4 P1

Xem thêm các loại buồng phun sơn

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.


Bàn giao buồng sơn màng nước 2,2m tại Cổ Loa- Đông Anh- Hà Nội