Phòng phun sơn áp dương

Phòng sơn áp dương lắp đặt tại Đan Phượng.

 Phòng sơn áp dương được thiết kế phù hợp với từng buồng sơn và yêu cầu công việc của từng xưởng sản xuất. Tăng chất lượng sản phẩm, đảm bảo môi trường làm việc cho anh em thợ sơn, giúp chủ đầu tư giữ cho mình nhưng người thợ tốt, tăng chất lượng và giá trị của sản phẩm.

 


Bàn giao tại Thường Tín