Kích thước đường ống danh nghĩa DN

Kích thước ống tra theo đường kính danh nghĩa DN

DN15, DN20, DN32, DN40

DN là gì? Quy đổi kích thước ống danh định (DN) sang hệ inch và mm của  đường ống | Inoxgiare.vn


Dòng điện định mức của động cơ
Kích thước lỗ trục và dòng điện định mức của động cơ- tham khảo