Máy Bơm 0.75kw
980,000 ₫ 980,000 ₫ 980000.0 VND
quạt ly tâm cao áp
8,060,000 ₫ 8,060,000 ₫ 8060000.0 VND
Cabin phun sơn 04 khoang
260,000,000 ₫ 260,000,000 ₫ 260000000.0 VND
Quạt ly tâm 15 kw
26,000,000 ₫ 26,000,000 ₫ 26000000.0 VND
Tủ hút khí độc
45,000,000 ₫ 45,000,000 ₫ 45000000.0 VND
Động cơ 315Kw 1500vp 4P
151,100,000 ₫ 151,100,000 ₫ 151100000.0 VND
Động cơ 315Kw 2900vp 2P
157,800,000 ₫ 157,800,000 ₫ 157800000.0 VND
Động cơ 280Kw 900vp 6P
158,400,000 ₫ 158,400,000 ₫ 158400000.0 VND
Động cơ 280Kw 1500vp 4P
141,400,000 ₫ 141,400,000 ₫ 141400000.0 VND
Động cơ 250Kw 900vp 6P
148,700,000 ₫ 148,700,000 ₫ 148700000.0 VND
Động cơ 250Kw 1500vp 4P
127,400,000 ₫ 127,400,000 ₫ 127400000.0 VND
Động cơ 250Kw 2900vp 2P
139,200,000 ₫ 139,200,000 ₫ 139200000.0 VND
Động cơ 220Kw 900vp 6P
138,200,000 ₫ 138,200,000 ₫ 138200000.0 VND
Động cơ 220Kw 1500vp 4P
121,000,000 ₫ 121,000,000 ₫ 121000000.0 VND
Động cơ 200Kw 900vp 6P
125,000,000 ₫ 125,000,000 ₫ 125000000.0 VND