Corner Desk Right Sit
37,900,000 ₫ 37,900,000 ₫ 37900000.0 VND
Sale
Wood Panel
600,000 ₫ 600,000 ₫ 600000.0 VND
Quả lọc bụi L900
1,186,000 ₫ 1,186,000 ₫ 1186000.0 VND
Bóng sấy dài
350,000 ₫ 350,000 ₫ 350000.0 VND
xích tải sơn 5 tấn có tai
345,000 ₫ 345,000 ₫ 345000.0 VND
Xyclone 1,6m
70,000,000 ₫ 70,000,000 ₫ 70000000.0 VND
Quạt hút bụi sơn 1,5kw
7,883,500 ₫ 7,883,500 ₫ 7883500.0 VND
Bộ điều khiển van giũ bụi khí nén 12 chân
1,200,000 ₫ 1,200,000 ₫ 1200000.0 VND
Máy Bơm 1,5kw
3,640,000 ₫ 3,640,000 ₫ 3640000.0 VND
Van điện từ rũ bụi DMF-Z -25 AC220V
279,000 ₫ 279,000 ₫ 279000.0 VND
tủ điện điều khiển buồng sơn 3,3m
3,000,000 ₫ 3,000,000 ₫ 3000000.0 VND
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 6600 cao 1940
64,000,000 ₫ 64,000,000 ₫ 64000000.0 VND
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 5500 cao 1940
52,000,000 ₫ 52,000,000 ₫ 52000000.0 VND
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 4400 cao 1940
45,500,000 ₫ 45,500,000 ₫ 45500000.0 VND
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 2200 cao 1940
24,000,000 ₫ 24,000,000 ₫ 24000000.0 VND
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 1100 cao 1940
18,000,000 ₫ 18,000,000 ₫ 18000000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 6,6 m
616,090,000 ₫ 616,090,000 ₫ 616090000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 5,5 m
571,840,000 ₫ 571,840,000 ₫ 571840000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 4,4 m
489,950,000 ₫ 489,950,000 ₫ 489950000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 3,3 m
363,590,000 ₫ 363,590,000 ₫ 363590000.0 VND