Máy tạo nhũ 3 cấp
309.000.000 ₫ 309.000.000 ₫ 309000000.0 VND
Máy tạo nhũ 1 cấp
211.700.000 ₫ 211.700.000 ₫ 211700000.0 VND