Quạt hút bụi sơn 1,5kw
5.200.000 ₫ 5.200.000 ₫ 5200000.0 VND
vòng bi ucf 208
149.000 ₫ 149.000 ₫ 149000.0 VND
Quạt cấp áp dương phòng sơn 1,5kw
5.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 5000000.0 VND
Quạt ly tâm 7,5 kw
19.500.000 ₫ 19.500.000 ₫ 19500000.0 VND
UCP 206 ( đóng quạt)
93.900 ₫ 93.900 ₫ 93900.0 VND
Buly 120-24 ( Đóng quạt)
98.000 ₫ 98.000 ₫ 98000.0 VND
dây B49 ( đóng quạt)
47.900 ₫ 47.900 ₫ 47900.0 VND
Trục quạt - D600
188.500 ₫ 188.500 ₫ 188500.0 VND
Vành quạt hướng trục D600
455.000 ₫ 455.000 ₫ 455000.0 VND
Cánh quạt hướng trục hút bụi sơn
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
Thân Quạt 450 DE150
0 ₫ 0.0 VND
Thân Quạt 400 DE150
0 ₫ 0.0 VND
Thân Quạt 350 DE150
0 ₫ 0.0 VND
Thân Quạt 300 DE150
0 ₫ 0.0 VND
Quạt 8000-13999 m3/h-Công suất 7,5kW-Quạt ly tâm DE150
13.787.000 ₫ 13.787.000 ₫ 13787000.0 VND
Quạt 5500-9650 m3/h-Công suất 5,5kW-Quạt ly tâm DE150
10.574.400 ₫ 10.574.400 ₫ 10574400.0 VND
Quạt 4500-7000 m3/h-Công suất 4kW-Quạt ly tâm DE150
8.631.500 ₫ 8.631.500 ₫ 8631500.0 VND
Quạt 1900-2991m3/h m3/h-Công suất 1,5kW-Quạt ly tâm DE150
5.667.700 ₫ 5.667.700 ₫ 5667700.0 VND
Quạt 3500-6200 m3/h-Công suất 3kW-Quạt ly tâm DE150
6.480.200 ₫ 6.480.200 ₫ 6480200.0 VND
Cánh quạt ly tâm DE150 D450
2.324.000 ₫ 2.324.000 ₫ 2324000.0 VND