Cánh quạt ly tâm DE150 D450
2.469.000 ₫ 2.469.000 ₫ 2469000.0 VND
Cánh quạt ly tâm DE150WCF
Kích thước :450mm
Chiều cao: 199
Lỗ trục: 28
Vật liệu : thép
Cánh quạt ly tâm DE150 D400
2.014.000 ₫ 2.014.000 ₫ 2014000.0 VND
Cánh quạt ly tâm DE150WCF
Kích thước:
- đường kính cánh: 400mm
- Độ dày cánh: 150
- Lỗ trục: 28
- Số cánh: 36 cánh
(400x150xd28)
KL:7,5kg
Vật liệu: Thép
Cánh quạt ly tâm DE150 D350
1.473.000 ₫ 1.473.000 ₫ 1473000.0 VND
Cánh quạt ly tâm DE150WCF
Kích thước :350mm
Cánh quạt ly tâm DE150 D300
995.000 ₫ 995.000 ₫ 995000.0 VND
Cánh quạt ly tâm DE150 L/R
Kích thước :300mm
Độ dày 150
Lỗ trục: d24
Số cánh: 36 cánh
Khối lượng: 4kg
Vật liệu: Thép
Cánh quạt trục hợp kim nhôm D800 Lỗ trục 28 6cánh
2.019.876 ₫ 2.019.876 ₫ 2019876.0 VND
Cánh quạt hợp kim nhôm tdin
Đường kính: 800 mm,
Số cánh: 6 cánh,
Vật liệu: Hợp kim nhôm ,
Đường kính lỗ trục: 28 mm,
Lưu lượng (1450v): 18000-22000 m3/h,
Động cơ: 3 kw,
Khối lượng: 5,8 kg,
Ưu điểm: Cân bằng động
Sử dụng cho quạt hướng trục,
Chạy êm, tiếng ồn nhỏ
Chạy 2 chiều
Cánh quạt trục hợp kim nhôm D600 Lỗ trục 24 6cánh - sấy
1.226.416 ₫ 1.226.416 ₫ 1226416.0 VND
Cánh quạt hợp kim nhôm tdin
Đường kính: 600 mm,
Số cánh: 6 cánh,
Vật liệu: Hợp kim nhôm ,
Đường kính lỗ trục: 24 mm,
Lưu lượng (1450v): 8000-11000 m3/h,
Sử dụng cho: Động cơ: 1,5 kw,
Khối lượng: 3 kg,
Ưu điểm: Cân bằng động
Sử dụng cho quạt hướng trục,
Chạy êm, tiếng ồn nhỏ
Chạy 2 chiều
Cánh quạt trục hợp kim nhôm D600 Lỗ trục 24 6cánh sơn
895.621 ₫ 895.621 ₫ 895621.0 VND
Cánh quạt hợp kim nhôm tdin
Đường kính: 600 mm,
Số cánh: 6 cánh,
Vật liệu: Hợp kim nhôm ,
Đường kính lỗ trục: 24 mm,
Lưu lượng (1450v): 8000-11000 m3/h,
Động cơ: 1,5 kw,
Khối lượng: 2 kg,
Ưu điểm: Cân bằng động
Sử dụng cho quạt hướng trục,
Chạy êm, tiếng ồn nhỏ
Chạy 1 chiều
Cánh quạt trục hợp kim nhôm D800 Lỗ trục 28 8cánh
2.221.954 ₫ 2.221.954 ₫ 2221954.0 VND
Cánh quạt hợp kim nhôm tdin
Đường kính: 800 mm,
Số cánh: 8 cánh,
Vật liệu: Hợp kim nhôm ,
Đường kính lỗ trục: 28 mm,
Lưu lượng (1450v): 18000-22000 m3/h,
Động cơ: 3 kw,
Khối lượng: 7 kg,
Ưu điểm: Cân bằng động
Sử dụng cho quạt hướng trục,
Chạy êm, tiếng ồn nhỏ
Chạy 2 chiều