Quạt nhựa PP công suất 1,5 kw
10.000.000 ₫ 10.000.000 ₫ 10000000.0 VND
Quạt li tâm FTY-025/A
55.000.000 ₫ 55.000.000 ₫ 55000000.0 VND
Quạt li tâm FTY-025/B
54.600.000 ₫ 54.600.000 ₫ 54600000.0 VND
Quạt li tâm FTY-025/C
55.068.000 ₫ 55.068.000 ₫ 55068000.0 VND
Quạt li tâm FTY-030/A
69.500.000 ₫ 69.500.000 ₫ 69500000.0 VND
Quạt li tâm FTY-030/B
66.700.000 ₫ 66.700.000 ₫ 66700000.0 VND
Quạt li tâm FTY-035/A
87.800.000 ₫ 87.800.000 ₫ 87800000.0 VND
Quạt ly tâm-chịu hóa chất CFC
18.881.500 ₫ 18.881.500 ₫ 18881500.0 VND