Quạt 5268 m3/h-Công suất 2200W-Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD,CBA-220
16.227.319 ₫ 16.227.319 ₫ 16227319.0 VND
Mã : TDIN.CBA.FD.355BS.PP-2200-2850
Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD
Lưu lượng :5268 m3/h
Cột áp 1578 PA
Công suất 2200 W
điện áp: 220V 1 pha
Tốc độ: 2850 v/ph
Kích thước:
Miệng hút: 300
Miệng thổi: 300
Cao : 730
Rộng : 670
Sâu : 515
Vật liệu:
Bầu quạt : PPQuạt 2634 m3/h-Công suất 370W-Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD,CBA-220
13.993.000 ₫ 13.993.000 ₫ 13993000.0 VND
Mã :TDIN.CBA.FD.355BS.PP-370-1450
Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD
Lưu lượng :2634 m3/h
Cột áp 393 PA
Công suất 370 W
điện áp: 220V
Cánh: 250
Tốc độ: 2850
Kích thước:
Miệng hút : 300
Miệng thổi: 300
Kích thước:
Cao : 730
Rộng : 670
Sâu : 515
Vật liệu:
Bầu quạt : PP
Quạt 5268 m3/h-Công suất 2200W-Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD,CBA-380
15.539.976 ₫ 15.539.976 ₫ 15539976.0 VND
Mã: TDIN.CBA.FD.355BS.PP-2200-2850-380
Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD
Lưu lượng :5268 m3/h
Cột áp 1578
Công suất 2200 W
điện áp:380 V
Tốc độ: 2850 v/ph
Miệng thổi: 300
Miệng hút: 300
Vật liệu lồng quạt: PP
Đóng gói
Cao: 730
Rộng: 670
Sâu: 510
Quạt 4260 m3/h-Công suất 1100W-Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD,CBA-220
11.609.949 ₫ 11.609.949 ₫ 11609949.0 VND
Mã:TDIN.CBA.FD.315BS.PP-1100-2850
Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD
Lưu lượng :4260 m3/h
Cột áp 1200 PA
Công suất 1100 W
điện áp:220 V
Tốc độ: 2850 v/ph
Kích thước:
Miệng ra: 250 mm
Miệng vào: 250 mm
Cao : 650
Rộng : 570
Sâu : 485
Vật liệu:
Bầu quạt: PP
Quạt 4260 m3/h-Công suất 1100W-Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD,CBA-380
10.770.408 ₫ 10.770.408 ₫ 10770408.0 VND
Mã:TDIN.CBA.FD.315BS.PP-1100-2850
Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD
Lưu lượng :4260 m3/h
Cột áp 1200 PA
Công suất 1100 W
điện áp:380 V
Tốc độ: 2850 v/ph
Kích thước:
Miệng ra: 250 mm
Miệng vào: 250 mm
Cao : 650
Rộng : 570
Sâu : 485
Vật liệu:
Bầu quạt: PP
Quạt 2100 m3/h-Công suất 250W-Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD,CBA-380
10.161.000 ₫ 10.161.000 ₫ 10161000.0 VND
Mã:TDIN.CBA.FD.315BS.PP-250-1450
Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD
Lưu lượng :2100 m3/h
Cột áp 290 PA
Công suất 250 W
điện áp:380 V
Tốc độ: 1450 v/ph
Kích thước:
Miệng ra: 250 mm
Miệng vào: 250 mm
Cao : 650
Rộng : 570
Sâu : 485
Vật liệu:
Bầu quạt: PP
Quạt 2100 m3/h-Công suất 370W-Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD,CBA-220
8.116.114 ₫ 8.116.114 ₫ 8116114.0 VND
Mã: TDIN.CBA.FD.250BS.PP-370-2850
Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD
Lưu lượng :2100m3/h
Cột áp 750
Công suất 370 W
điện áp:220 V
Tốc độ: 2850 v/ph
Miệng ra: D200
Miệng vào: D200
Kích thước:
Cao : 493
Rộng : 478
Sâu : 390
Vật liệu:
Bầu quạt: PP
Cánh quạt: Nhựa
Quạt 1080 m3/h-Công suất 125W-Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD,CBA-380
7.605.000 ₫ 7.605.000 ₫ 7605000.0 VND
Mã: TDIN.CBA.FD.250BS.PP-125-1450
Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD
Lưu lượng :1080 m3/h
Cột áp 160 Pa
Công suất 125W
điện áp:380
Tốc độ: 1450 v/ph
Miệng ra: D200
Miệng vào: D200
Kích thước:
Cao : 493
Rộng : 478
Sâu : 390
Vật liệu:
Bầu quạt: PP
Cánh quạt: NhựaQuạt 1100 m3/h-Công suất 180W-Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD,CBA-220
7.192.000 ₫ 7.192.000 ₫ 7192000.0 VND
Mã: TDIN.CBA.FD.200BS.PP-180-2800
Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD
Lưu lượng :1100 m3/h
Cột áp 450 PA
Công suất 180 W
điện áp:220 V
Tốc độ: 2800 v/ph
Kích thước:
Miệng ra: D160
Miệng vào: D160
Cao : 400
Rộng : 378
Sâu : 380
Vật liệu:
Bầu quạt: PP

Quạt 1100 m3/h-Công suất 180W-Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD,CBA-380
6.794.000 ₫ 6.794.000 ₫ 6794000.0 VND
Mã: TDIN.CBA.FD.200BS.PP-180-2800
Quạt hút chịu hóa chất axit bazo CBA-FD
Lưu lượng :1100 m3/h
Cột áp 450 PA
Công suất 180 W
điện áp:380 V
Tốc độ: 2800 v/ph
Kích thước:
Miệng ra: D160
Miệng vào: D160
Cao : 400
Rộng : 378
Sâu : 380
Vật liệu:
Bầu quạt: PP