Quạt li tâm FTY-025/A
55.000.000 ₫ 55.000.000 ₫ 55000000.0 VND
Lưu lượng 4200 m3/h
Áp suất: 160 mmAq
Động cơ công suất: 2,2kw / 1450 vòng /phút
Tốc độ guồng cánh 1450 vòng/phút
Kiểu truyền động trực tiếp
Cánh và vỏ quạt nhựa FRP chịu hóa chất
Chân đế thép sơn tĩnh điện
Quạt li tâm FTY-025/B
54.600.000 ₫ 54.600.000 ₫ 54600000.0 VND
Lưu lượng : 3.900 m3/h
Áp suất: 140 mmAq
Động cơ công suất1,5 kw
Kiểu truyền động trực tiếp
Tốc độ guồng cánh 1450 Vòng/ phút
Cánh và vỏ quạt nhựa FRP chịu hóa chất
Chân đế thép sơn tĩnh điện
Quạt li tâm FTY-025/C
55.068.000 ₫ 55.068.000 ₫ 55068000.0 VND
Lưu lượng : 4.500 m3/h
Áp suất: 180 mmAq
Động cơ công suất 2,2 kw
Kiểu truyền động trực tiếp
Tốc độ guồng cánh 1450 Vòng/ phút
Cánh và vỏ quạt nhựa FRP chịu hóa chất
Chân đế thép sơn tĩnh điện
Quạt li tâm FTY-030/A
69.500.000 ₫ 69.500.000 ₫ 69500000.0 VND
Lưu lượng : 8.100 m3/h
Áp suất: 250 mmAq
Động cơ công suất: 5.5 kw
Kiểu truyền động trực tiếp
Tốc độ guồng cánh 1.450Vòng/ phút
Cánh và vỏ quạt nhựa FRP chịu hóa chất
Chân đế thép sơn tĩnh điện
Quạt li tâm FTY-030/B
66.700.000 ₫ 66.700.000 ₫ 66700000.0 VND
Lưu lượng : 7800 m3/h
Áp suất: 2000 Pa
Động cơ công suất 4 kw
Kiểu truyền động trực tiếp
Tốc độ guồng cánh 1.450Vòng/ phút
Cánh và vỏ quạt nhựa FRP chịu hóa chất
Chân đế thép sơn tĩnh điện
Quạt li tâm FTY-035/A
87.800.000 ₫ 87.800.000 ₫ 87800000.0 VND
Lưu lượng 13.000 m3/h
Áp suất: 3200 Pa
Động cơ công suất 11kw
Kiểu truyền động trực tiếp
Tốc độ guồng cánh 1450 vòng/phút
Cánh và vỏ quạt nhựa FRP chịu hóa chất
Chân đế thép sơn tĩnh điện