Quạt ly tâm TDIN DE150Quạt ly tâm TDIN DE150 7,5 kw 8525 m3/h 380 v
15.414.001 ₫ 15.414.001 ₫ 15414001.0 VND
Quạt ly tâm TDIN DE150 7,5 kw 8525 m3/h 380 v
Mã:TDIN.DE.BA.400BS.Q-7,5-1450
Lưu lượng:8525m3/h
Áp lực:1007 PA
Công suất:7,5kW
Tốc độ:1450 v/ph
Cánh quạt:400mm
Điện áp:380v
Miệng hút:300mm
Miệng thổi:200x320mm
Quạt ly tâm TDIN DE150 5,5 kw 5644 m3/h 380 v
15.570.001 ₫ 15.570.001 ₫ 15570001.0 VND
Quạt ly tâm TDIN DE150 5,5 kw 5644 m3/h 380 v
Mã:TDIN.DE.BA.400BS.Q-5,5-960
Lưu lượng:5644m3/h
Áp lực:452 PA
Công suất:5,5kW
Tốc độ:960 v/ph
Cánh quạt:400mm
Điện áp:380v
Miệng hút:300mm
Miệng thổi:200x320mm
Quạt ly tâm TDIN DE150 4 kw 7182 m3/h 380 v
10.440.316 ₫ 10.440.316 ₫ 10440316.0 VND
Quạt ly tâm TDIN DE150 4 kw 7182 m3/h 380 v
Mã:TDIN.DE.BA.350BS.Q-4-1450
Lưu lượng:7182m3/h
Áp lực:901 PA
Công suất:4kW
Tốc độ:1450 v/ph
Cánh quạt:350mm
Điện áp:380v
Miệng hút:270mm
Miệng thổi:190x300mm
Quạt ly tâm TDIN DE150 1,5 kw 2826 m3/h 380 v
6.670.810 ₫ 6.670.810 ₫ 6670810.0 VND
Quạt ly tâm TDIN DE150 1,5 kw 2826 m3/h 380 v
Mã:TDIN.DE.BA.300BS.Q-1,5-960
Lưu lượng:2826m3/h
Áp lực:190 PA
Công suất:1,5kW
Tốc độ:960 v/ph
Cánh quạt:300mm
Điện áp:380v
Miệng hút:210mm
Miệng thổi:190x260mm
Quạt ly tâm TDIN DE150 3 kw 4761 m3/h 380 v
8.106.010 ₫ 8.106.010 ₫ 8106010.0 VND
Quạt ly tâm TDIN DE150 3 kw 4761 m3/h 380 v
Mã:TDIN.DE.BA.300BS.Q-3-1450
Lưu lượng:4761m3/h
Áp lực:423 PA
Công suất:3kW
Tốc độ:1450 v/ph
Cánh quạt:300mm
Điện áp:380v
Miệng hút:210mm
Miệng thổi:190x290mm
Quạt ly tâm TDIN DE150 2,2 kw 4268 m3/h 380 v
7.716.010 ₫ 7.716.010 ₫ 7716010.0 VND
Quạt ly tâm TDIN DE150 2,2 kw 4268 m3/h 380 v
Mã:TDIN.DE.BA.300BS.Q-2,2-1450
Lưu lượng:4268m3/h
Áp lực:423 PA
Công suất:2,2kW
Tốc độ:1450 v/ph
Cánh quạt:300mm
Điện áp:380v
Miệng hút:210mm
Miệng thổi:190x260mm
Quạt ly tâm TDIN DE150 7,5 kw 8889 m3/h 380 v
19.918.681 ₫ 19.918.681 ₫ 19918681.0 VND
Quạt ly tâm TDIN DE150 7,5 kw 8889 m3/h 380 v
Mã:TDIN.DE.BA.450BS.Q-7,5-960
Lưu lượng:8889m3/h
Áp lực:582 PA
Công suất:7,5kW
Tốc độ:960 v/ph
Cánh quạt:450mm
Điện áp:380v
Miệng hút:350mm
Miệng thổi:240x370mm
Quạt ly tâm TDIN DE150 11 kw 13427 m3/h 380 v
20.542.681 ₫ 20.542.681 ₫ 20542681.0 VND
Quạt ly tâm TDIN DE150 11 kw 13427 m3/h 380 v
Mã:TDIN.DE.BA.450BS.Q-11-1450
Lưu lượng:13427m3/h
Áp lực:1297 PA
Công suất:11kW
Tốc độ:1450 v/ph
Cánh quạt:450mm
Điện áp:380v
Miệng hút:350mm
Miệng thổi:240x370mm
Quạt ly tâm TDIN DE150 1,5 kw 2826 m3/h 220 v
6.608.410 ₫ 6.608.410 ₫ 6608410.0 VND
Quạt ly tâm TDIN DE150 1,5 kw 2826 m3/h 220 v
Mã:TDIN.DE.BA.300BS.Q-1,5-960-220
Lưu lượng:2826m3/h
Áp lực:190 PA
Công suất:1,5kW
Tốc độ:960 v/ph
Cánh quạt:300mm
Điện áp:220v
Miệng hút:210mm
Miệng thổi:190x260mm
Quạt ly tâm TDIN DE150 2,2 kw 4268 m3/h 220 v
6.826.810 ₫ 6.826.810 ₫ 6826810.0 VND
Quạt ly tâm TDIN DE150 2,2 kw 4268 m3/h 220 v
Mã:TDIN.DE.BA.300BS.Q-2,2-1450-220
Lưu lượng:4268m3/h
Áp lực:423 PA
Công suất:2,2kW
Tốc độ:1450 v/ph
Cánh quạt:300mm
Điện áp:220v
Miệng hút:210mm
Miệng thổi:190x260mm