catalog thiết bị lọc bụi tay áo TDIN

Bảng thông số thiết bị lọc bụi tay áo TDIN

THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 60000m3/h 75kw
781.998.000 ₫ 781.998.000 ₫ 781998000.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN
Mã: TDIN.HB.LTA.09
Công suất:75 kw
Lưu lượng:60000 m3/h
Dài:6400 mm
Rộng:2100 mm
Cao:6800 mm
Túi lọc D150:L3000*240 cái
Van xả khí DN40:30 cái
Van xả bụi D400:3 cái
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 40000m3/h 55kw
565.170.200 ₫ 565.170.200 ₫ 565170200.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN
Mã: TDIN.HB.LTA.08
Công suất:55 kw
Lưu lượng:40000 m3/h
Dài:6400 mm
Rộng:2100 mm
Cao:5800 mm
Túi lọc D150:L2000*240 cái
Van xả khí DN40:30 cái
Van xả bụi D400:3 cái
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 40000m3/h 55kw
667.590.000 ₫ 667.590.000 ₫ 667590000.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN
Mã: TDIN.HB.LTA.07
Công suất:55 kw
Lưu lượng:40000 m3/h
Dài:4400 mm
Rộng:2100 mm
Cao:6800 mm
Túi lọc D150:L3000*160 cái
Van xả khí DN40:20 cái
Van xả bụi D400:2 cái
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 30000m3/h 37kw
544.639.200 ₫ 544.639.200 ₫ 544639200.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN
Mã: TDIN.HB.LTA.06
Công suất:37 kw
Lưu lượng:30000 m3/h
Dài:5200 mm
Rộng:2100 mm
Cao:5500 mm
Túi lọc D150:L2000*192 cái
Van xả khí DN40:24 cái
Van xả bụi D400:2 cái
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 25000m3/h 30kw
499.562.700 ₫ 499.562.700 ₫ 499562700.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN
Mã: TDIN.HB.LTA.05
Công suất:30 kw
Lưu lượng:25000 m3/h
Dài:4400 mm
Rộng:2100 mm
Cao:6050 mm
Túi lọc D150:L2500*160 cái
Van xả khí DN40:20 cái
Van xả bụi D400:2 cái
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 20000m3/h 22kw
397.939.450 ₫ 397.939.450 ₫ 397939450.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN
Mã: TDIN.HB.LTA.04
Công suất:22 kw
Lưu lượng:20000 m3/h
Dài:4400 mm
Rộng:2100 mm
Cao:5500 mm
Túi lọc D150:L2000*160 cái
Van xả khí DN40:20 cái
Van xả bụi D400:2 cái
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 15000m3/h 15kw
288.051.200 ₫ 288.051.200 ₫ 288051200.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN
Mã: TDIN.HB.LTA.03
Công suất:15 kw
Lưu lượng:15000 m3/h
Dài:2800 mm
Rộng:2100 mm
Cao:5500 mm
Túi lọc D150:L2000*96 cái
Van xả khí DN40:12 cái
Van xả bụi D400:1 cái
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 10000m3/h 11kw
278.691.000 ₫ 278.691.000 ₫ 278691000.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN
Mã: TDIN.HB.LTA.02
Công suất:11 kw
Lưu lượng:10000 m3/h
Dài:2800 mm
Rộng:2100 mm
Cao:5050 mm
Túi lọc D150:L1500*96 cái
Van xả khí DN40:12 cái
Van xả bụi D400:1 cái
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 8000m3/h 11kw
227.691.000 ₫ 227.691.000 ₫ 227691000.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN
Mã: TDIN.HB.LTA.01
Công suất:11 kw
Lưu lượng:8000 m3/h
Dài:2500 mm
Rộng:2100 mm
Cao:5050 mm
Túi lọc D150:L1500*80 cái
Van xả khí DN40:10 cái
Van xả bụi D400:1 cái