catalog thiết bị lọc bụi tay áo TDIN

Bảng thông số thiết bị lọc bụi tay áo TDIN

THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 60000m3/h 75kw
781.998.000 ₫ 781.998.000 ₫ 781998000.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 40000m3/h 55kw
565.170.200 ₫ 565.170.200 ₫ 565170200.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 40000m3/h 55kw
667.590.000 ₫ 667.590.000 ₫ 667590000.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 30000m3/h 37kw
544.639.200 ₫ 544.639.200 ₫ 544639200.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 25000m3/h 30kw
499.562.700 ₫ 499.562.700 ₫ 499562700.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 20000m3/h 22kw
397.939.450 ₫ 397.939.450 ₫ 397939450.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 15000m3/h 15kw
288.051.200 ₫ 288.051.200 ₫ 288051200.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 10000m3/h 11kw
278.691.000 ₫ 278.691.000 ₫ 278691000.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 8000m3/h 11kw
227.691.000 ₫ 227.691.000 ₫ 227691000.0 VND