Dây điện tròn mềm VCTF 3x1.0 CDS
9.309 ₫ 9.309 ₫ 9309.0 VND
Dây điện Cu/PVC 2x2,5mm
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Dây điện Cu/PVC 3x4+1x1,5
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
Dây điện Cu/PVC 3x4 + 1x2,5
Dây điện Cu/PVC 3x6 + 1x4
83.000 ₫ 83.000 ₫ 83000.0 VND
Dây điện Cu/PVC.3x6+1x4
Dây điện 3x1,5
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Dây điện 3x1,5
cáp CXV 3x10+6
94.000 ₫ 94.000 ₫ 94000.0 VND