Khởi động từ điều khiển quạt thổi khí
2.850.000 ₫ 2.850.000 ₫ 2850000.0 VND
- Model:MC22a
- Dòng định mức 22A
LS Hàn Quốc
Khởi động từ điều khiển bơm MC12a
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
- Model:MC12a - Dòng định mức 13-15 A
- LS-Hàn Quốc