Động cơ giảm tốc TD.DL.SH-2,2-50A
12.900.000 ₫ 12.900.000 ₫ 12900000.0 VND
động cơ (Motor) TP.M1.5F3-4TP điện 3 pha 1,5kw-1500v/ph
1.920.000 ₫ 1.920.000 ₫ 1920000.0 VND
Động cơ 315Kw 1500vp 4P
151.100.000 ₫ 151.100.000 ₫ 151100000.0 VND
Động cơ 315Kw 2900vp 2P
157.800.000 ₫ 157.800.000 ₫ 157800000.0 VND
Động cơ 280Kw 900vp 6P
158.400.000 ₫ 158.400.000 ₫ 158400000.0 VND
Động cơ 280Kw 1500vp 4P
141.400.000 ₫ 141.400.000 ₫ 141400000.0 VND
Động cơ 250Kw 900vp 6P
148.700.000 ₫ 148.700.000 ₫ 148700000.0 VND
Động cơ 250Kw 1500vp 4P
127.400.000 ₫ 127.400.000 ₫ 127400000.0 VND
Động cơ 250Kw 2900vp 2P
139.200.000 ₫ 139.200.000 ₫ 139200000.0 VND
Động cơ 220Kw 900vp 6P
138.200.000 ₫ 138.200.000 ₫ 138200000.0 VND
Động cơ 220Kw 1500vp 4P
121.000.000 ₫ 121.000.000 ₫ 121000000.0 VND
Động cơ 200Kw 900vp 6P
125.000.000 ₫ 125.000.000 ₫ 125000000.0 VND
Động cơ 200Kw 1500vp 4P
85.900.000 ₫ 85.900.000 ₫ 85900000.0 VND
Động cơ 200Kw 2900vp 2P
83.900.000 ₫ 83.900.000 ₫ 83900000.0 VND
Động cơ 160Kw 900vp 6P
119.200.000 ₫ 119.200.000 ₫ 119200000.0 VND
Động cơ 160Kw 1500vp 4P
74.750.000 ₫ 74.750.000 ₫ 74750000.0 VND
Động cơ 160Kw 2900vp 2P
79.120.000 ₫ 79.120.000 ₫ 79120000.0 VND
Động cơ 132Kw 900vp 6P
85.000.000 ₫ 85.000.000 ₫ 85000000.0 VND
Động cơ 132Kw 1500vp 4P
64.570.000 ₫ 64.570.000 ₫ 64570000.0 VND
Động cơ 132Kw 2900vp 2P
72.400.000 ₫ 72.400.000 ₫ 72400000.0 VND