Điện trở titan 3kW dài 1200
778.000 ₫ 778.000 ₫ 778000.0 VND
Điện trở titan chữ L 5kW
3.128.000 ₫ 3.128.000 ₫ 3128000.0 VND
bóng sấy hồng ngoại 1kw sấy công nghiệp
306.000 ₫ 306.000 ₫ 306000.0 VND
Điện trở titan chữ L 3kW D20x1200 + D40x 900mm200
3.128.000 ₫ 3.128.000 ₫ 3128000.0 VND
Điện trở titan 3kW dài 800 800
714.000 ₫ 714.000 ₫ 714000.0 VND
Giàn nhiệt sấy
9.530.000 ₫ 9.530.000 ₫ 9530000.0 VND
Lò sấy gỗ-9,4m3
165.000.000 ₫ 165.000.000 ₫ 165000000.0 VND