Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3300 cao 1940
37.900.000 ₫ 37.900.000 ₫ 37900000.0 VND
Sale
ống thoát khí phòng sơn D600
600.000 ₫ 600.000 ₫ 600000.0 VND
Quạt hút bụi sơn 1,5kw
5.200.000 ₫ 5.200.000 ₫ 5200000.0 VND
tủ điện điều khiển buồng sơn 3,3m
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 3000000.0 VND
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 6600 cao 1940
64.000.000 ₫ 64.000.000 ₫ 64000000.0 VND
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 4400 cao 1940
45.500.000 ₫ 45.500.000 ₫ 45500000.0 VND
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 2200 cao 1940
24.000.000 ₫ 24.000.000 ₫ 24000000.0 VND
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 1100 cao 1940
18.000.000 ₫ 18.000.000 ₫ 18000000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 5,5 m
571.840.000 ₫ 571.840.000 ₫ 571840000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 4,4 m
489.950.000 ₫ 489.950.000 ₫ 489950000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 3,3 m
363.590.000 ₫ 363.590.000 ₫ 363590000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 2,2 m
240.060.000 ₫ 240.060.000 ₫ 240060000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 1,1 m
162.727.273 ₫ 162.727.273 ₫ 162727273.0 VND
Phòng sơn sạch-cấp khí áp dương 3,3 m
155.350.000 ₫ 155.350.000 ₫ 155350000.0 VND
Phòng sơn sạch-cấp khí áp dương 2,2 m
97.720.000 ₫ 97.720.000 ₫ 97720000.0 VND
Phòng sơn sạch-cấp khí áp dương 1,1 m
63.130.000 ₫ 63.130.000 ₫ 63130000.0 VND
Chi phí lắp Cút D600
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Chi phí lắp ống D600
130.000 ₫ 130.000 ₫ 130000.0 VND
Bích bắt ống D600
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Cút 90 độ D600 lắp ống thoát sơn
900.000 ₫ 900.000 ₫ 900000.0 VND