Bộ lọc bổ sung PU 6600
27.500.000 ₫ 27.500.000 ₫ 27500000.0 VND
- Công suất bơm: 0,75kw
- Chiều cao lớp đệm: 800mm
- Số vòi phun: 18 vòi
- Sàn đỡ: 01 bộ
Bộ lọc được lắp kết hợp với buồng phun sơn đã có
Bộ lọcbổ sung PU 5500
23.500.000 ₫ 23.500.000 ₫ 23500000.0 VND
- Công suất bơm: 0,75kw
- Chiều cao lớp đệm: 800mm
- Số vòi phun: 15 vòi
- Sàn đỡ: 01 bộ
Bộ lọc được lắp kết hợp với buồng sơn đã có
Bộ lọc bổ sung PU 4400
19.500.000 ₫ 19.500.000 ₫ 19500000.0 VND
- Công suất bơm: 0,75kw
- Chiều cao lớp đệm: 800mm
- Số vòi phun: 12 vòi
- Sàn đỡ: 01 bộ
Bộ lọc được lắp kết hợp với buồng sơn đã có
Bộ lọc bổ sung PU 3300
13.500.000 ₫ 13.500.000 ₫ 13500000.0 VND
- Công suất bơm: 1,5kw ( Sử dụng bơm buồng sơn đã có )
- Chiều cao lớp đệm: 800mm
- Số vòi phun: 09 vòi
- Sàn đỡ: 01 bộ
Bộ lọc được lắp kết hợp với buồng sơn đã có
Bộ lọc bổ sung PU 1100
5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫ 5500000.0 VND
- Công suất bơm: 0,75kw ( sử dụng bơm buồng sơn đã có )
- Chiều cao lớp đệm: 800mm
- Số vòi phun: 03 vòi
- Sàn đỡ: 01 bộ
Bộ lọc được lắp kết hợp với buồng sơn nước đã có.
Bộ lọc bổ sung PU 2200
9.500.000 ₫ 9.500.000 ₫ 9500000.0 VND
- Công suất bơm: 0,75kw ( Sử dụng bơm buồng sơn đã có )
- Chiều cao lớp đệm: 800mm
- Số vòi phun: 06 vòi
- Sàn đỡ: 01 bộ
Bộ lọc mùi được lắp kết hợp với buồng phun sơn đã có