Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 3300 cao 1940
37.900.000 ₫ 37.900.000 ₫ 37900000.0 VND
Sale
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 6600 cao 1940
64.000.000 ₫ 64.000.000 ₫ 64000000.0 VND
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 4400 cao 1940
45.500.000 ₫ 45.500.000 ₫ 45500000.0 VND
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 2200 cao 1940
24.000.000 ₫ 24.000.000 ₫ 24000000.0 VND
Buồng sơn nước 2 máng tràn rộng 1100 cao 1940
18.000.000 ₫ 18.000.000 ₫ 18000000.0 VND
Buồng phun sơn 1200x1800x2000mm
26.000.000 ₫ 26.000.000 ₫ 26000000.0 VND
Cabin phun sơn 04 khoang
260.000.000 ₫ 260.000.000 ₫ 260000000.0 VND