ống thoát khí phòng sơn D600
600.000 ₫ 600.000 ₫ 600000.0 VND
Quạt hút bụi sơn 1,5kw
5.200.000 ₫ 5.200.000 ₫ 5200000.0 VND
Bích bắt ống D600
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Cút 90 độ D600 lắp ống thoát sơn
900.000 ₫ 900.000 ₫ 900000.0 VND
Quạt cấp áp dương phòng sơn 1,5kw
5.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 5000000.0 VND
Măng xông ống D600
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Dây điện 3x1,5
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND