Tủ điện điều khiển buồng phun sơn áp dương-6,6m
12.000.000 ₫ 12.000.000 ₫ 12000000.0 VND
Điều khiển thiết bị phòng sơn áp dương, 8 quạt 1 bơm, đèn và các thiết bị trong phòng
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn áp dương-5,5m
9.000.000 ₫ 9.000.000 ₫ 9000000.0 VND
Điều khiển thiết bị phòng sơn áp dương, 8 quạt 1 bơm, đèn và các thiết bị trong phòng
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn áp dương-4,4m
9.000.000 ₫ 9.000.000 ₫ 9000000.0 VND
Điều khiển thiết bị phòng sơn áp dương, 6 quạt 1 bơm, đèn và các thiết bị trong phòng
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn áp dương-3,3m
6.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ 6000000.0 VND
Điều khiển thiết bị phòng sơn áp dương, 6 quạt 1 bơm, đèn và các thiết bị trong phòng
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn áp dương-2,2m
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 3000000.0 VND
Điều khiển thiết bị phòng sơn áp dương, 4 quạt 1 bơm, đèn và các thiết bị trong phòng
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn áp dương-1,1m
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 3000000.0 VND
Điều khiển thiết bị phòng sơn áp dương, 2 quạt 1 bơm, đèn và các thiết bị trong phòng
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn-6,6m
5.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 5000000.0 VND
Điều khiển quạt và bơm buồng phun sơn 6.6m
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn-5,5m
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
Điều khiển quạt và bơm buồng phun sơn 5.5m
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn-4,4m
5.200.000 ₫ 5.200.000 ₫ 5200000.0 VND
Điều khiển quạt và bơm buồng phun sơn 4.4m
TT Tên vật tư SL ĐVT
1 Vỏ tủ điện 40x60x 18 cm 1 cái
2 Áp 3 phase BKN 32a 1 cái
3 MC 9a 4 cái
4 MT 4-6 4 cái
6 Đèn báo phase 3 cái
7 Nút nhấn có đèn 8 cái
8 Dừng khẩn 1 cái
9 cầu đấu 2 cái
10 thanh lược nhựa 2 cái
11 Thanh nhôm 2 cái
12 dây điện + cốt 1 hệ
13 Nhân công 1 cái

Tủ điện điều khiển buồng phun sơn-3,3m
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 3000000.0 VND
Điều khiển quạt và bơm buồng phun sơn 3.3m
TT Tên vật tư SL ĐVT
1 Vỏ tủ điện 35x45x 18 cm 1 cái
2 Áp 3 phase BKN 16a 1 cái
3 MC 9a 3 cái
4 MT 4-6 3 cái
6 Đèn báo phase 3 cái
7 Nút nhấn có đèn 6 cái
8 Dừng khẩn 1 cái
9 cầu đấu 1 cái
10 thanh lược nhựa 1 cái
11 Thanh nhôm 1 cái
12 dây điện + cốt 1 hệ
13 Nhân công 1
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn-2,2m
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 3000000.0 VND
Điều khiển quạt và bơm buồng phun sơn 2.2m
Tên vật tư SL ĐVT
Vỏ tủ điện 35x45x 18 cm 1 cái
Áp 3 phase BKN 16a 1 cái
MC 9a 1 cái
MT 4-6 1 cái
Rơ le trung gian 1 bộ
Dèn báo phase 3 cái
Nút nhấn có đèn 4 cái
Dừng khẩn 1 cái
cầu đấu 1 cái
thanh lược nhựa 1 cái
Thanh nhôm 1 cái
dây điện + cốt 1 hệ
Nhân công 1
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn-1,1m
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Điều khiển quạt và bơm buồng phun sơn 1,1m