Xyclone 1,6m
70.000.000 ₫ 70.000.000 ₫ 70000000.0 VND

Thân xyclone: D1600xH5330x3mm - SS41
Đường vào: 450x900 - SS41
Đường ra: D700 - SS41
Đóng gói: 1740x1740xH5230 x L75x75x6t - SS41
Thu vuông tròn: 450x900xD600 - SS41