Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 2,2 m
240.060.000 ₫ 240.060.000 ₫ 240060000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 1,1 m
162.727.273 ₫ 162.727.273 ₫ 162727273.0 VND
Phòng sơn sạch-cấp khí áp dương 3,3 m
155.350.000 ₫ 155.350.000 ₫ 155350000.0 VND
Phòng sơn sạch-cấp khí áp dương 2,2 m
97.720.000 ₫ 97.720.000 ₫ 97720000.0 VND
Phòng sơn sạch-cấp khí áp dương 1,1 m
63.130.000 ₫ 63.130.000 ₫ 63130000.0 VND
Bích bắt ống D600
250.000 ₫ 250.000 ₫ 250000.0 VND
Cút 90 độ D600 lắp ống thoát sơn
900.000 ₫ 900.000 ₫ 900000.0 VND
Bộ lọc bổ sung PU 6600
27.500.000 ₫ 27.500.000 ₫ 27500000.0 VND
Bộ lọcbổ sung PU 5500
23.500.000 ₫ 23.500.000 ₫ 23500000.0 VND
Bộ lọc bổ sung PU 4400
19.500.000 ₫ 19.500.000 ₫ 19500000.0 VND
Bộ lọc bổ sung PU 3300
13.500.000 ₫ 13.500.000 ₫ 13500000.0 VND
Bộ lọc bổ sung PU 1100
5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫ 5500000.0 VND
Bộ lọc bổ sung PU 2200
9.500.000 ₫ 9.500.000 ₫ 9500000.0 VND
Bóng đèn led phòng sơn 300x600 24W
680.000 ₫ 680.000 ₫ 680000.0 VND
Bóng đèn led phòng sơn 300x300 12W
405.000 ₫ 405.000 ₫ 405000.0 VND
Quạt cấp áp dương phòng sơn 1,5kw
7.076.000 ₫ 7.076.000 ₫ 7076000.0 VND
Bóng sấy hồng ngoại
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
Khung vách phòng sơn
750.000 ₫ 750.000 ₫ 750000.0 VND
Măng xông ống D600
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Tháp hấp phụ xử lý khí 20160 - 30240m3/h
218.456.000 ₫ 218.456.000 ₫ 218456000.0 VND