Bóng đèn led phòng sơn 300x600 24W
680.000 ₫ 680.000 ₫ 680000.0 VND
Bóng đèn led phòng sơn 300x300 12W
405.000 ₫ 405.000 ₫ 405000.0 VND
Chi phí đục tường hoặc khoét mái + chống dột
750.000 ₫ 750.000 ₫ 750000.0 VND
Quạt cấp áp dương phòng sơn 1,5kw
5.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 5000000.0 VND
Bóng sấy hồng ngoại
650.000 ₫ 650.000 ₫ 650000.0 VND
Khung vách phòng sơn
750.000 ₫ 750.000 ₫ 750000.0 VND
Măng xông ống D600
150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Tháp hấp phụ xử lý khí 20160 - 30240m3/h
218.456.000 ₫ 218.456.000 ₫ 218456000.0 VND
Tháp hấp phụ xử lý khí 10800 - 16200 m3/h
146.472.000 ₫ 146.472.000 ₫ 146472000.0 VND
tháp hấp thụ 13676-20517 m3/h xử lý khí thải-Inox SUS304-D2200
284.070.480 ₫ 284.070.480 ₫ 284070480.0 VND
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn áp dương-6,6m
12.000.000 ₫ 12.000.000 ₫ 12000000.0 VND
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn áp dương-5,5m
9.000.000 ₫ 9.000.000 ₫ 9000000.0 VND
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn áp dương-4,4m
9.000.000 ₫ 9.000.000 ₫ 9000000.0 VND
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn áp dương-3,3m
6.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ 6000000.0 VND
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn áp dương-2,2m
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 3000000.0 VND
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn áp dương-1,1m
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 3000000.0 VND
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn-6,6m
5.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ 5000000.0 VND
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn-5,5m
4.500.000 ₫ 4.500.000 ₫ 4500000.0 VND
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn-4,4m
4.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ 4000000.0 VND
Tủ điện điều khiển buồng phun sơn-3,3m
3.000.000 ₫ 3.000.000 ₫ 3000000.0 VND