Thân Quạt 300 DE150
0 ₫ 0.0 VND
Quạt 8000-13999 m3/h-Công suất 7,5kW-Quạt ly tâm DE150
13.787.000 ₫ 13.787.000 ₫ 13787000.0 VND
Quạt 5500-9650 m3/h-Công suất 5,5kW-Quạt ly tâm DE150
10.574.400 ₫ 10.574.400 ₫ 10574400.0 VND
Quạt 4500-7000 m3/h-Công suất 4kW-Quạt ly tâm DE150
8.631.500 ₫ 8.631.500 ₫ 8631500.0 VND
Quạt 1900-2991m3/h m3/h-Công suất 1,5kW-Quạt ly tâm DE150
5.667.700 ₫ 5.667.700 ₫ 5667700.0 VND
Quạt 3500-6200 m3/h-Công suất 3kW-Quạt ly tâm DE150
6.480.200 ₫ 6.480.200 ₫ 6480200.0 VND
Cánh quạt ly tâm DE150 D450
2.324.000 ₫ 2.324.000 ₫ 2324000.0 VND
Cánh quạt ly tâm DE150 D400
1.767.000 ₫ 1.767.000 ₫ 1767000.0 VND
Cánh quạt ly tâm DE150 D350
1.305.000 ₫ 1.305.000 ₫ 1305000.0 VND
Cánh quạt ly tâm DE150 D300
964.000 ₫ 964.000 ₫ 964000.0 VND
Cánh quạt trục hợp kim nhôm D800 Lỗ trục 28 6cánh
1.632.000 ₫ 1.632.000 ₫ 1632000.0 VND
Cánh quạt trục hợp kim nhôm D800 Lỗ trục 28 8cánh
1.940.000 ₫ 1.940.000 ₫ 1940000.0 VND