Máy Bơm 0.75kw
980.000 ₫ 980.000 ₫ 980000.0 VND
quạt ly tâm cao áp
8.060.000 ₫ 8.060.000 ₫ 8060000.0 VND
Cabin phun sơn 04 khoang
260.000.000 ₫ 260.000.000 ₫ 260000000.0 VND
Quạt ly tâm 15 kw, 1450v/p
26.000.000 ₫ 26.000.000 ₫ 26000000.0 VND
Tủ hút khí độc
45.000.000 ₫ 45.000.000 ₫ 45000000.0 VND
Động cơ 315Kw 1500vp 4P
151.100.000 ₫ 151.100.000 ₫ 151100000.0 VND
Động cơ 315Kw 2900vp 2P
157.800.000 ₫ 157.800.000 ₫ 157800000.0 VND
Động cơ 280Kw 900vp 6P
158.400.000 ₫ 158.400.000 ₫ 158400000.0 VND
Động cơ 280Kw 1500vp 4P
141.400.000 ₫ 141.400.000 ₫ 141400000.0 VND
Động cơ 250Kw 900vp 6P
148.700.000 ₫ 148.700.000 ₫ 148700000.0 VND
Động cơ 250Kw 1500vp 4P
127.400.000 ₫ 127.400.000 ₫ 127400000.0 VND
Động cơ 250Kw 2900vp 2P
139.200.000 ₫ 139.200.000 ₫ 139200000.0 VND
Động cơ 220Kw 900vp 6P
138.200.000 ₫ 138.200.000 ₫ 138200000.0 VND
Động cơ 220Kw 1500vp 4P
121.000.000 ₫ 121.000.000 ₫ 121000000.0 VND
Động cơ 200Kw 900vp 6P
125.000.000 ₫ 125.000.000 ₫ 125000000.0 VND
Động cơ 200Kw 1500vp 4P
85.900.000 ₫ 85.900.000 ₫ 85900000.0 VND