Thân Quạt 450 DE150
0 ₫ 0.0 VND
Thân Quạt 400 DE150
0 ₫ 0.0 VND
Thân Quạt 350 DE150
0 ₫ 0.0 VND
Thân Quạt 300 DE150
0 ₫ 0.0 VND
ren trong 48 pvc
5.500 ₫ 5.500 ₫ 5500.0 VND
Dây điện tròn mềm VCTF 3x1.0 CDS
9.309 ₫ 9.309 ₫ 9309.0 VND
Cút pvc 48
10.000 ₫ 10.000 ₫ 10000.0 VND
Dây điện 3x1,5
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Dây điện Cu/PVC 2x2,5mm
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Lưới nhựa ( xanh) khổ 1 mét
39.000 ₫ 39.000 ₫ 39000.0 VND
Cút inox sus 304 DN15
45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND
dây B49 ( đóng quạt)
47.900 ₫ 47.900 ₫ 47900.0 VND
thẻ từ cho hệ điều khiển xe ra vào lacasy
50.000 ₫ 50.000 ₫ 50000.0 VND
Dây điện Cu/PVC 3x4+1x1,5
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
Hộp 40x40x1,2 Inox SUS 304 dày 1,2mm
69.000 ₫ 69.000 ₫ 69000.0 VND