Quạt ly tâm FRP.4,5A-4.TDIN.21
10 ₫ 10 ₫ 10.0 VND
Quạt ly tâm FRP.4A-2,2.TDIN.21
10 ₫ 10 ₫ 10.0 VND
Quạt ly tâm FRP.4A-3.TDIN.21
10 ₫ 10 ₫ 10.0 VND
Quạt ly tâm FRP.3,5A.TDIN.21
10 ₫ 10 ₫ 10.0 VND
ren trong 48 pvc
5.500 ₫ 5.500 ₫ 5500.0 VND
Dây điện tròn mềm VCTF 3x1.0 CDS
9.309 ₫ 9.309 ₫ 9309.0 VND
Cút pvc 48
11.960 ₫ 11.960 ₫ 11960.0 VND
Dây điện 3x1,5
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Dây điện Cu/PVC 2x2,5mm
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Lưới nhựa ( xanh) khổ 1 mét
39.000 ₫ 39.000 ₫ 39000.0 VND
Cút inox sus 304 DN15
45.000 ₫ 45.000 ₫ 45000.0 VND
Dây điện Cu/PVC 3x4+1x1,5
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
Hộp 40x40x1,2 Inox SUS 304 dày 1,2mm
69.000 ₫ 69.000 ₫ 69000.0 VND
Inox SUS 304 cuộn 3ly x1220x1
69.000 ₫ 69.000 ₫ 69000.0 VND