Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 6,6 m
616.090.000 ₫ 616.090.000 ₫ 616090000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 5,5 m
571.840.000 ₫ 571.840.000 ₫ 571840000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 4,4 m
489.950.000 ₫ 489.950.000 ₫ 489950000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 3,3 m
363.590.000 ₫ 363.590.000 ₫ 363590000.0 VND
Máy tạo nhũ 3 cấp
309.000.000 ₫ 309.000.000 ₫ 309000000.0 VND
tháp hấp thụ 13676-20517 m3/h xử lý khí thải-Inox SUS304-D2200
284.070.480 ₫ 284.070.480 ₫ 284070480.0 VND
Cabin phun sơn 04 khoang
260.000.000 ₫ 260.000.000 ₫ 260000000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 2,2 m
240.060.000 ₫ 240.060.000 ₫ 240060000.0 VND
Lò sấy gỗ-16.4m3
220.000.000 ₫ 220.000.000 ₫ 220000000.0 VND
Tháp hấp phụ xử lý khí 20160 - 30240m3/h
218.456.000 ₫ 218.456.000 ₫ 218456000.0 VND
Máy tạo nhũ 1 cấp
211.700.000 ₫ 211.700.000 ₫ 211700000.0 VND
Đồng hồ lưu lượng điện từ pha nước
207.000.000 ₫ 207.000.000 ₫ 207000000.0 VND
Đồng hồ lưu lượng điện từ pha dầu
207.000.000 ₫ 207.000.000 ₫ 207000000.0 VND
tháp trao đổi nhiệt
180.500.000 ₫ 180.500.000 ₫ 180500000.0 VND
Lò sấy gỗ-9,4m3
165.000.000 ₫ 165.000.000 ₫ 165000000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 1,1 m
162.727.273 ₫ 162.727.273 ₫ 162727273.0 VND
Động cơ 280Kw 900vp 6P
158.400.000 ₫ 158.400.000 ₫ 158400000.0 VND
Động cơ 315Kw 2900vp 2P
157.800.000 ₫ 157.800.000 ₫ 157800000.0 VND
Phòng sơn sạch-cấp khí áp dương 3,3 m
155.350.000 ₫ 155.350.000 ₫ 155350000.0 VND
Động cơ 315Kw 1500vp 4P
151.100.000 ₫ 151.100.000 ₫ 151100000.0 VND