THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 60000m3/h 75kw
781.998.000 ₫ 781.998.000 ₫ 781998000.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 40000m3/h 55kw
667.590.000 ₫ 667.590.000 ₫ 667590000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 6,6 m
616.090.000 ₫ 616.090.000 ₫ 616090000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 5,5 m
571.840.000 ₫ 571.840.000 ₫ 571840000.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 40000m3/h 55kw
565.170.200 ₫ 565.170.200 ₫ 565170200.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 30000m3/h 37kw
544.639.200 ₫ 544.639.200 ₫ 544639200.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 25000m3/h 30kw
499.562.700 ₫ 499.562.700 ₫ 499562700.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 4,4 m
489.950.000 ₫ 489.950.000 ₫ 489950000.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 20000m3/h 22kw
397.939.450 ₫ 397.939.450 ₫ 397939450.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 3,3 m
363.590.000 ₫ 363.590.000 ₫ 363590000.0 VND
Máy tạo nhũ 3 cấp
309.000.000 ₫ 309.000.000 ₫ 309000000.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 15000m3/h 15kw
288.051.200 ₫ 288.051.200 ₫ 288051200.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 10000m3/h 11kw
278.691.000 ₫ 278.691.000 ₫ 278691000.0 VND
Cabin phun sơn 04 khoang
260.000.000 ₫ 260.000.000 ₫ 260000000.0 VND
Phòng kép sơn sạch-cấp khí áp dương 2,2 m
240.060.000 ₫ 240.060.000 ₫ 240060000.0 VND
THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO TDIN 8000m3/h 11kw
227.691.000 ₫ 227.691.000 ₫ 227691000.0 VND
Lò sấy gỗ-16.4m3
220.000.000 ₫ 220.000.000 ₫ 220000000.0 VND
Tháp hấp phụ xử lý khí 20160 - 30240m3/h
218.456.000 ₫ 218.456.000 ₫ 218456000.0 VND
Máy tạo nhũ 1 cấp
211.700.000 ₫ 211.700.000 ₫ 211700000.0 VND
Đồng hồ lưu lượng điện từ pha nước
207.000.000 ₫ 207.000.000 ₫ 207000000.0 VND