ống thoát khí phòng sơn D600
600.000 ₫ 600.000 ₫ 600000.0 VND
Ống đúc 304 60x2.77x3m
118.000 ₫ 118.000 ₫ 118000.0 VND
Ống thoát khí D400 SUS304 0,5mm
1.350.000 ₫ 1.350.000 ₫ 1350000.0 VND
Ống gió mềm vải bạt simili D300
1.930.000 ₫ 1.930.000 ₫ 1930000.0 VND
Ống gió mềm vải bạt simili D300
950.000 ₫ 950.000 ₫ 950000.0 VND
Ống gió mạ kẽm D600x0,95
800.000 ₫ 800.000 ₫ 800000.0 VND
động cơ (Motor) TP.M1.5F3-4TP điện 3 pha 1,5kw-1500v/ph
1.920.000 ₫ 1.920.000 ₫ 1920000.0 VND
Động cơ giảm tốc TD.DL.SH-7,5-20A
35.000.000 ₫ 35.000.000 ₫ 35000000.0 VND
Động cơ giảm tốc TD.DL.SH-2,2-50A
12.900.000 ₫ 12.900.000 ₫ 12900000.0 VND
Động cơ 90Kw 900vp 6P
65.550.000 ₫ 65.550.000 ₫ 65550000.0 VND
Động cơ 90Kw 2900vp 2P
35.300.000 ₫ 35.300.000 ₫ 35300000.0 VND
Động cơ 90Kw 1500vp 4P
38.300.000 ₫ 38.300.000 ₫ 38300000.0 VND
Động cơ 75Kw 900vp 6P
55.790.000 ₫ 55.790.000 ₫ 55790000.0 VND
Động cơ 75Kw 2900vp 2P
31.100.000 ₫ 31.100.000 ₫ 31100000.0 VND
Động cơ 75Kw 1500vp 4P
33.900.000 ₫ 33.900.000 ₫ 33900000.0 VND
Động cơ 7,5Kw 900vp 6P
6.960.000 ₫ 6.960.000 ₫ 6960000.0 VND
Động cơ 7,5Kw 2900vp 2P
4.400.000 ₫ 4.400.000 ₫ 4400000.0 VND
Động cơ 7,5Kw 1500vp 4P
4.970.000 ₫ 4.970.000 ₫ 4970000.0 VND
Động cơ 55Kw 900vp 6P
40.250.000 ₫ 40.250.000 ₫ 40250000.0 VND
Động cơ 55Kw 2900vp 2P
25.440.000 ₫ 25.440.000 ₫ 25440000.0 VND